Đại lý

Đại lý 1 : Cửa hàng vật tư nông nghiệp 1- trâu quỳ - gk - Hà Nội Đt 097 4750313;

Đại lý 2 : Công ty Việt Á, khu đô thị Đặng Xá - Phú Thị - Gia Lâm - Hà Nội số đt 090 4565955;